Искате ли да се научите да яздите?
Искате ли да усвоите уменията и да придобиете смелостта на нашите предци?
Искате ли да станете част от традициите на Българския конен спорт?
Тогава мястото Ви е в редиците на курсистите от нашето кавалерийско училище!


Към историко-етнографския комплекс е създадено
училище по езда със следните възможности:
1.Приемат се ученици на възраст от 10 до 18 г.
2.Занятията се провеждат на територията на комплекса
3.Продължителност на курса - 3 месеца - (36 урока.)
4. Занятията се водят от квалифицирани учители.
5. Използват се ездитни коне от комплекса.
6. Издава се удостоверение за завършен курс.
7. Цена на курса - 35 лв. (месечно)

Важно! На изявилите се и показали данни за развитие във високо спортно майсторство, може да бъде осигурена възможност за продължаване на образованието в специален клас по конен спорт към Спортно училище - Варна.

За повече информация: тел. 052/614 553  факс: 052/622 487
e-mail : hrkundo@odessos.org

 

 

План за обучение в Историко-етнографския комплекс:

Ново! За по-пълноценното провеждане на програмата и създаване на условия за участие в нея на ученици извън Варна и областта, ИЕК ФАНАГОРИЯ , предлага за сезона на 2005 г. възможност за нощувка и изхранване на участниците, в база намираща се в непосредствена близост до комплекса. Същата се състои от 10 монолитни бунгала с по 3 легла, самостоятелен санитарен възел (тоалет, баня) и хладилник. На тази база, провеждането на програмата "Аз съм Българче" се осъществява по схемата на летни ученически лагери - (6 или 10 дни), съответно с цена 90 лв. и 150 лв. на участник, която включва цялата учебна програма и пълната пансионатна услуга (нощувка и храна - закуска, обяд, вечеря) . Периода за провеждане на летниъте лагери е от 01.06. - 31.08 . 2005 г., с възможност за допълнителни договаряния

1. Лекции от Регионалния исторически музей - Варна
- История на създаването на българската държава - прабългарите по североизточното Черноморие
- Бит, култура и традиции на прабългарите - етнографска беседа
- Бойни умения и оръжия на Първата българска държава.
2. Обучение по страинни прабългарски заняти
- Грънчарство
- Тъкачество
- Плетачество
3. Практическо обучение в прабългарски бойни умения
- Езда
- Стрелба с лък
- Фехтовка и хвърляне на ласо
- Отбрана и защита от природни бедствия
4. Заключителен спектакъл с конна програма.
5. Подарък за всеки участник - копия на прабългарски предмети

Допълнителна информация:
- Всички занятия се провеждат в етнографския комплекс.
- Програмата е с продължителност 6-10 дни.
- Занятията са преди и след обяд - общо 5 часа.
- Лекциите са с продължителност 1 учебен час.
- Всяка учебна група се състои от 10-15 ученици.
- Всяка учебна група е придружена от служител на музея.
- Седмичната такса за 1 ученик е 30 лв. (само за програмата, без пансионатната услуга)
- Комплексът може да съдейства за превоз.

 

За повече информация: тел. 052/614 553  факс: 052/622 487 e-mail : hrkundo@odessos.org

 

 


 
На територията на комплекса АСОЦИАЦИЯ НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА С ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И НА ДЕЦА С ВРОДЕНИ, ПРИДОБИТИ И НАСЛЕДСТВЕНИ УВРЕЖДАНИЯ,
провеждат уникална Програма за социална адаптация и рехабилитация на
деца с двигателни и ментални проблеми чрез конна езда.
Включените в обучителните сесии на Програмата деца показват много добри
резултати в психомоторното си развитие по отношение на двигателни и
комуникативни умения, включително развитие на вербалната комуникация.
Занятията се провеждат под ръководството на екип от психолог,
кинезитерапевт, педиатър и инструктори по езда.
 

Цените на услугите по тази програма са както следва:

 • Невролог, педиатър, физиотерапевт

  • За 1 пациент (български гражданин) - 8.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 32.00 лв. на сеанс

   

 • Кинезитерапевт

  • За 1 пациент (български гражданин) - 6.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 24.00 лв. на сеанс

ПРЕДЛАГАНИ РЕХАБИЛИТАЦИОННИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА С ДПЦ

 • Екипна оценка на дете с ДПЦ от невролог, педиатър, физиотерапевт и избор на индивидуална кинезитерапевтична програма

  • За 1 пациент (български гражданин) - 30.00 лв.

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 120.00 лв.

 • Изпълнение на програмата от кинезитерапевт на територията на ДКЦ " Св. Клементина-Варна" ЕООД,
  използвайки два метода:
  Метода на Бобат и Метод на Войта
   

  • За 1 пациент (български гражданин) - 5.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 20.00 лв. на сеанс

   

 • Етапна епикриза в края на рехабилитационния курс от невролог, педиатър, физиотерапевт:

  • За 1 пациент (български гражданин) - 10.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 40.00 лв. на сеанс

   

 • Изработване на индивидуална кинезитерапевтична програма:

  • За 1 пациент (български гражданин) - 5.00 лв. на сеанс

  • За 1 пациент (чуждестранен гражданин) - 20.00 лв. на сеанс

  Всички необходими, възникнали в процеса на медицинско обслужване изследвания, прегледи,
  процедури и други се заплащат по утвърдените ценоразписи на ДКЦ I "Света Клементина-Варна" ЕООД
  за български и чуждестранни граждани.

   

Програмата работи целогодишно и има възможност да организира
обслужването на деца от чужбина.
Допълнително по време на престоя могат да се провеждат плувни сесии,
както и други рехабилитиционно-възстановителни процедури.

Телефон  052/ 613 802        Тел./Факс: + 052/ 821 819           
E-mail: roditelite@mail.bg