Паркът се намира на 17км. северно от град Варна и е в непосредствена близост до курортния комплекс "Златни Пясъци"

 

    Обявен е за защитена природна територия през 1943г. , а площта му е 1320 ха. Общата дължина е 9,2 км., а средната ширина - 1,2 км.

Съгласно критериите на Световния съюз за защита на природата (IUCN) паркът е поставен в пета категория защитени територии. Горските масиви на природния парк следват крайбрежната линия и обграждат курортниа комплекс " Златни Пясъци"

Щракнете върху снимката

за да я видите по-голяма

 

 

На територията на парка растат естествени широколистни гори от цер, благун, космат дъб, келяв габър и други. Под зашита са 20 редки и застрашени от изчезване растителни вида ( снежно кокиче, кавказка иглика, орхидеи и др.) 70 вида птици ( обикновен мишелов, голям ястреб, черешарка, авлига и др.) и 25 вида бозайници ( сърна, дива свиня, язовец и др.)

 

    В югозападната част на парка се намира Аладжа манастир - средновековен скален мамастир от XIV век, който с намиращите се в непосредствена близост Катакомби образува исторически комплекс.

 

КАРТА НА ПАРКА

щракнете върху картата

за да видите подробности (200kb)


Щракнете върху снимката

за да я видите по-голяма

 

                        

 

Щракнете върху снимките за ги  видите по-големи.

 

 

 

Всички права запазени. Част от  www.bulgarian-tourism.com 2001