НОВОПАЗАРСКО, СЕВЕРОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ. Разкопки 1988–1991 г., материалите са в Археологическия музей в Нови пазар.

СЕЛО ПРАВЕНЦИ. На около 20 км североизточно от Шумен по третокласен асфалтов път.

– Голямата могила на около 2 км северно от селото, на плато. Самотна. Частично проучена през 1988 г. Вис. 11 м, насип от плътна почва и много камъни. Около насипа ров – резултат от добиване на почва за натрупването. Гробно или ритуално съоръжение не е намерено. Остава около 1,5 м насип до достигането на стария терен. На около 4 км североизточно, в землището на с. Живково, има светилище Червената скала. – Могили в местността Дъбравата. Два гроба питоси и няколко гроба, оградени от големи каменни плочи. Сребърна огърлица, връх на копие, накити, глинени съдове от VIIV в. пр.Хр.

 

СЕЛО ИЗБУЛ. На около 15 км североизточно от Шумен по третокласен асфалтов път за Каолиново. МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ от трийсетина могили, повечето заличени или разкопани по-рано от Геза Фехер и Стефан Дамянов. Разкопки на ТЕМП през 19891990 г. Могилите са заравнени, съоръженията засипани.

Ранна бронзова епоха. Три могили на около 1 км западно от селото с вис. до 2,5 м. 9 гроба в ями, преимуществено в позиция “хокер”, употреба на червена охра. В един от гробовете е открита глинена чашка. Важни са, защото са от слабо проучена епоха и от ямната култура. Обр. 73.

Ранна желязна епоха. Дарина могила, вис. около 4 м. Гроб с полагане. В него са открити рядко срещани глинени съдове. Обр. 74.

Римска епоха. Дамянова, Несина, Александрова, Владова могила. Вис. до 8 м. Еднотипни гробове дълбоки, правоъгълни едно- или многостъпални ями, трупоизгаряне на място. Богати и разнообразни материали, някои уникални. Два бронзови балсамария – бюстове на младежи, два сгъваеми стола с бронзови апликации – фалоси, глави на горгона Медуза, хубав голям меч в ножница с пластична украса, много красиви стъклени балсамарии, в един гъста фъстъчена каша (добре запазена), златни накити, бронзови, глинени и стъклени съдове, мраморна човешка глава, въоръжение, гимнастически принадлежности, култови предмети. Обр. 75.

  Обр. 73.
Обр. 74
Обр. 75.

СЕЛО ПАМУКЧИИ. На около 5 км северно от Нови пазар по третокласен асфалтов път. МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ на около 3 км северно от селото по местен път. 5 могили от римската епоха, вис. до 5 м, заравнени, съоръженията засипани. Разкопки 1991 г. Плитки неправилни правоъгълни гробни ями с трупоизгаряне на място. Богати и разнообразни материали – бронзови, стъклени и керамични съдове, въоръжение, златни и от друг материал накити, тоалетни кутийки и сандъчета с пластична украса. Уникални ритуали – в някои от ямите има пластове от овъглени орехи с дебелина до 20 см.

СЕЛО ПАМУКЧИИ.

ПРАВЕШКО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ. МОГИЛНИ НЕКРОПОЛИ.

Могилите са възстановени или заравнени, съоръженията са засипани. Материалите в Историческия музей в Правец.

СЕЛО ДЖУРОВО. На 12 км североизточно от Правец по магистрала “Хемус”. Разкопки 1987 г. Могилите са на около 1 км югоизточно от селото. 10 насипа с вис. до 3 м. Разрушени или ограбени в древността. Незначително количество археологически материали – предимно късове от глинени съдове и оръдия на труда. Трудни за датиране – най-вероятно от III в. пр.Хр. до II в. сл.Хр.

СЕЛО ДЖУРОВО
Обр. 78.

СЕЛО РАВНИЩЕ. На около 7 км североизточно от Правец по автомагистрала “Хемус”. Разкопки 1988 г. Две могили с вис. до 4 м, непосредствено до североизточния край на селото. IIIII в. сл. Хр. Примитивна, ограбена в древността каменна гробница с незначително количество фрагменти от керамични съдове. И под двете могили ямни има светилища с вдълбани в стария терен яйцевидни и бъчвовидни ями, някои с опалване и обмазване по дъната.

СЕЛАТА КАЛУГЕРОВО И ПРАВЕШКА ЛЪКАВИЦА. Съответно на 15 и 10 км североизточно от Правец по третокласен асфалтов път. Могилите са в околностите на двете села. Разкопки 19891991 г. Насипи с вис. до 5 м. 5 могили в местността Чекотински ливади с вис. до 2,5 м. Каменни струпвания, под тях каменни гробове, обикновено разрушени и ограбени в древността. Един с правоъгълна камера и под от шахматно разположени жълти и розови плочи. Чифт сребърни обеци, късове от глинени съдове, други незначителни материали. Три могили на север от Калугерово, вис. до 4 м.


 Двете са полуразрушени и с ликвидирани в древността съоръжения. Една представлява модел на света – равна площадка с два концентрични полусферични каменни пояса. В най-горния елипсовидна яма-гроб с трупополагане. Силно удължен златен нагръдник и други незначителни археологически материали.

Три могили непосредствено на изток от Правешка лъкавица. Вис. до 1,5 м. Полуразрушени, с разбити в древността и ново време съоръжения и с незначителни археологически материали.

 

СЕЛО РАВНОГОР, БРАЦИГОВСКО, В РОДОПИТЕ. На около 40 км южно от Пазарджик по третокласен асфалтов път. МОГИЛИ на около 2 км югозападно от селото. Някои са възстановени, някои са частично запазени със запълнени съоръжения. Разкопки 1987 г. Материалите са в ИМ Пазарджик.

Могила № 5. Каменен храм от VIV в. пр.Хр. с коридор и кръгла куполна камера с втори по големина диаметър след Старосел – 4,4 м. Отначало е бил открит, впоследствие скрит под могилен насип. Частично разрушен и ограбен при тракийско въстание срещу римляните в началото на I в. Намерен е златен медальон, сребърна монета на император Тиберий и други материали.

Могила № 9. Храм като този в могила 5, от по-добре обработени блокове. С трета по просторност кръгла камера в България – 4,35 м. Късове от плетена желязна ризница, глинени съдове.

Могила № 5
Могила № 9Могила № 2
Могила № 7

Могила № 2. Свещена. Огнище с диам. 12 м, без следи от погребение. Под него има две малки ями в здравата скала с два комплекта сребърни позлатени украси за конска амуниция, посветени съответно на земните (запазен) и огнените (унищожен) божествени сили. Запазеният е с начелник с изображение на олтар, три двойки апликации с глави на Атина, Нике и Артемида, както и една на сборно божество. III в. пр.Хр.

Могила № 7. Символичен каменен детски гроб. Сребърна гривна, сребърна монета, глинени съдове. IVIII в. пр.Хр.

Други могили. С разрушени и ограбени гробове. Глинени съдове, накити, оръжия.

СТРЕЛЧА – МОГИЛЕН НЕКРОПОЛ. На 14 км източно от Панагюрище, на 40 км северно от Пазарджик по третокласни асфалтови пътища. Разкопки 19761979 г. Материали в АИМ София, и Музейна сбирка в Стрелча.

Жаба-могила. На 5 км южно от града. Сред най-големите в България – вис. 20 и диам. почти 100 м. Два представителни подмогилни храма, десетки ритуални огнища в насипа.

Гробница-мавзолей в югоизточната периферия. Открита на 28.07.1976 г. Има предфасадна площадка, представителна фасада, две помещения – правоъгълно със стъпаловиден покрив, и кръгло – с купол, частично разрушени, изцяло възстановени. VIV в. пр. Хр., ограбени още в древността. Градеж от отлично обработени каменни блокове, спойка – железни скоби, залети с олово. Върху предфасадната площадка е открита затрупани колесница четириколка с два впрегнати коня и трети пред тях. Две юзди и 53 кръгли сребърни апликации за конска амуниция. Встрани има 9 големи глинени съда с дъната нагоре. Фасадата е с пластична орнаментация – перлов низ, йонийска и лезбийска кима, бръшлянови клонки. В праговете на входовете за камерите има легла за оси на двукрила (към първата) и еднокрила врата. Късове от местни и вносни глинени съдове, каменни култови фигури, дребни находки. Пригодена за посещения.

Храм-гробница в северозападната периферия. Открит на 15.08.1977 г. Подобен градеж. Предфасадна площадка, фасада и три Г-образно подредени правоъгълни помещения с двускатно покритие. Засипан, насипът над него възстановен. V в. пр.Хр., ограбване и частично разрушаване в древността. Фасадата е от обработени блокчета с пластична и цветова украса. Остатъци от фронтон с многоцветни изображения. Две големи плочи с изключително високохудожествени релефи на лъвове с обърнати назад глави, оцветяване. В две от помещенията има под с варова замазка и оцветяване, каменна настилка в третото.

Жаба-могила
Гробница-мавзолей
Храм-гробница
Могила Орела
Златен нагръдник

Могилен насип. Изцяло запазен. Над 200 сондажа по повърхността, тунел по диаметъра изток-запад. В центъра има дупка от изгнил кол – център за “пергел” за очертаване контурите на могилата. Имала е настлана с чакъл алея по периферията и дълбок до 3,5 и широк около 30 м ров, запълван с вода. От него и досега има блато на изток от насипа. Ритуални огнища, много каменни и глинени фигури на овни и коне, съдове от глина и други материали.Могила Орела. На 1 км северозападно от Жаба-могила. Без материали и съоръжения. В непосредствена близост има две правоъгълни ритуални ями. Първата е открита през 1955 г. Късове от златен венец, сребърна каничка без дръжка, железни юзди, глинени амфори (сега в са Народния археологически музей в Пловдив). Втората е намерена на 28.08.1977 г. Две сребърни фиали – едната с пластична украса по тялото, другата с апликирана позлатена глава на лъв върху дъното, сребърен скифос с позлатена украса от 15 женски глави, глави на лъвове и овни, палмети и 8-листна розета-звезда на дъното, други материали. Сред тях съвършено неочаквано – дръжката на сребърната каничка, намерена в първата яма – свидетелство за връзката между двете ями и определянето им като съдържащи свещени дарове, свързани и с орфизма в Тракия..

Могила Червенаковец. На 3 км западно от Стрелча по асфалтовия път за Панагюрище и на още 1 км вляво по местен път. Зидан гроб и голяма гробна яма, открита на 14.07.1977 г. Ямата е запълнена, гробът е запазен, но в недобро състояние. Златен нагръдник с изображения на лъв, глиган, грифон, сфинкс и растителна орнаментация, пет бронзови съда, някои са с пластична украса, железни оръжия.

Могила Света Петка и плосък некропол Мангърица. В южния край на града, на възвишение и в борова гора до един от големите санаториуми. Няколко десетки еднотипни гроба от IIIII в. сл. Хр. – трупоизгаряне, много цели и разнообразни глинени съдове, накити, въоръжение, монети.

Некропол Калаващица. На 4 км южно от града по местен път. Гробове като тези в Мангърица, с подобни находки.

Други могили и некрополи. Разнообразни гробове и ритуални съоръжения от предримска и римска епоха, накити от сребро и бронз, въоръжение, украси за конска амуниция, съдове от метал, стъкло и глина, други материали.