Издания на ръководителя и
членовете на ТЕМП
Публикации и предавания в
медиите за дейността на ТЕМП