Печатни издания

bullet

Научнопопулярни за разкопките на ТЕМП – авторски над 400 в т. ч.

bullet

Тракийските могили край Стрелча. – С. 1979.

bullet

Траките в Ловешки окръг. – С. 1980

bullet

Национален археологически музей. – С. 1976.

bullet

Тракийското съкровище от Вълчитрън. – С. 1978.

bullet

С българско име през вековете. – С. 1979.

bullet

Борово. Сребърно тракийско съкровище. – С. 1976.

bullet

Богатствата на тракийските владетели. – С. 1997.

bullet

Долината на тракийските владетели (дипляна). – С. 1997.

bullet

Тракийски култов център Старосел (дипляна). – С. 2000.

bullet

Панагюрското съкровище. – С. 2000.

bullet

Александрово – гробница-мавзолей (дипляна). – С. 2001.

bullet

Тракийски култов комплекс в Старосел. – Славена-Вн. 2002.

bullet

Долината на тракийските царе. – Славена-Вн. 2002.

bullet

Тракийски култов център Старосел. – Славена-Вн. 2002.

bullet

Панагюрското съкровище. – Славена-Вн. 2002.

bullet

Могила Светица проговори. – Каз. 2004.

bullet

Гробницата на Севт ІІІ. – Каз. 2004.

bullet

Александровската гробница. – Славена-Вн. 2002.

bullet

The Valley of the Thracian Kings. – St. Zagora 2005.

 

 

Филми

bullet

Археология отблизо. 1978.

bullet

Тракийска култура в Ловешки окръг. 1980.

bullet

Дуванлии. І част – могилите. 1982.

bullet

Дуванлии. ІІ част – находките. 1982.

bullet

Мезешката гробница. 1982.

bullet

Луковитското съкровище. 1983.

bullet

Съкровището от Николаево. 1984.

bullet

Миг от древността. 1984.

bullet

Съкровището от Летница. 1985.

bullet

Археология и геофизика. 1986.

bullet

Долината на тракийските владетели. 1997.

bullet

Тракийски култов център Старосел. 2000.

bullet

Долината на тракийските царе. 2000.

bullet

Александровската гробница. 2000.

bullet

Храмът на владетелите. 2001.

bullet

Храмът на траките. 2001.


 

 

Изложби

bullet

Музей на нос Калиакра. 1970.

bullet

Тракийско изкуство. София, 1976.

bullet

Келтска култура. София, 1977.

bullet

Културата на скитите. София, 1978.

bullet

Гръко-илирийски съкровища от Югославия. София, 1979.

bullet

Археологически разкопки в Стрелча. София, 1979.

bullet

Пазарджик, 1980.

bullet

Стрелча, 1980.

bullet

Музейна сбирка Стрелча. 1981.

bullet

Тематично-експозиционен план НИМ. 1981.

bullet

Траките в Ловешки окръг. София, 1980.

bullet

Ловеч, 1980.

bullet

Археологически богатства на Михайловградски окръг. София, 1981.

bullet

Михайловград, 1981.

bullet

Панагюрското съкровище и торевтиката в Тракия. Панагюрище, 1980.

bullet

Културата на траките в Ловешки окръг. Сиктивкар, Коми АССР, 1981.

bullet

Миг от миналото на Дойренци. Дойренци, 1984.

bullet

Из миналото на Смочан. Смочан, 1984.

bullet

Тракийските могили в Ловешко. Ловеч, 1985.

bullet

Тракийската култура в земите на Ловешки окръг. 7 града в Полша, 1987.

bullet

Римски съкровища от Рейнска област. София, 1981.

bullet

Археологически находки от Равногор. Равногор, 1987.

bullet

Археологическо наследство на общ. Правец. Правец, 1988.

bullet

Резултати от археологическите работи в Пазарджишкия край. Пазарджик, 1988.

bullet

Археологически находки от могилите край Главан. Главан, 1989.

bullet

З0 години археологически проучвания в района на ”Марица-изток”. Раднево, 1990.

bullet

Богатствата на тракийските могили. Пазарджик, 1992.

bullet

София, 1992.

bullet

Кюстендил, 1993.

bullet

Долината на тракийските владетели. Казанлък, 1992, 1995, 1998.

bullet

АИМ София. 1997.

bullet

Правец, 1998.

bullet

АИМ София 2004.

bullet

Казанлък, 2004.

bullet

В. Търново, 2005.

bullet

Тракийски култов център Старосел. БАН, 2000.

bullet

АИМ, 2001.

bullet

Народното събрание, 2001.

bullet

САБ, 2002.

bullet

В. Търново, 2003.


 

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ГЕОРГИ КИТОВ
 

1971 година

1. Калиакра през античността и средновековието. – ГСУ, ФИФ, 64, кн. 3, История, 6–23.

2. Ранновизантийска крепост в летовище Русалка на Черно море. – МПК, 3, 9–15.

 

1972 година

3. Тракийски могили край с. Градница, Габровски окръг. – Археология, ХIV, 1, 46–61. (Съвм. с А. Милчев).

4. Проект за кодова система и перфокарти за археологически обекти, материали и литература. – МПК, 1, 30–36.

 

1973 година

5. Гробна находка от бронзовата епоха в Ловеч. – МПК, 2, 4–9. (Съвм. с П. Павлов).

6. Тракийска могилна гробница край Каварна. – АОР през 1972 г., С., 37.

7. Проучвания на нос Чиракман край Каварна. – АОР през 1972 г., С., 38. (Съвм. с В. Василев, И. Сотиров, Г. Кузманов, А. Салкин).

 

1974 година

8. Осемнайсета национална археологическа конференция. – Археология, ХVI, 2, 60–67. (Съвм. с Л. Перничева и В. Вълкова).

 

 

 

1976 година

9. Тракийски надгробни могили в Ловешки окръг. – ХХI нац. археологическа конференция, Смолян, 13–14. (Съвм. с П. Павлов).

10. Борово – сребърното тракийско съкровище. С.

11. Въоръжението на древните траки. – Български воин, 9, 22–23.

12. Национален археологически музей – София. С. (съвм. с И. Сотиров).

 

1977 година

13. Тракийска гробница-мавзолей край град Стрелча. – Векове, 1, 12–21.

14. Животински изображения в тракийското изкуство (ХІІ–ІІІ в. пр.н.е.). Автореферат. С.

15. Тракийските надгробни могили. – Тракия, 4, 167–175.

16. Le tombeau-mausolee thrace pres de ville de Streltcha. – Obzor, 39, 85–93.

17. International symposium “Mechanisation of the Archaeological Fieldwoks” – Archaeologia Baltica, vol. III, Lodz.

 

1979 година

18. Международен симпозиум "Механизация на теренните археологически работи" – Археология, ХХI, 3, 68–69.

19. Използване на земекопна и геофизична техника при проучване на надгробни могили. – Интердисциплинарни изследвания, III–IV, 31–44.

20. Тракийски символични секири и амулети с изображения на животни. – Археология ХХI, 2, 13–19.

21. Национален археологически музей. – Сб. Музейна София, С.

22. Скифосът от Стрелча. – Изкуство, 3, 27–31.

23. Тракийските могили край Стрелча. С., 32 с.

24. Die Anmendungder geophisischen Erdausgrabung und anderer Technik zur Erforschung der Grabhugel unweit der Stadt Strelscha und deren bedeutung fur die Thracologie. – Archaeologica Baltica, 3, 63–75.

 

1980 година

25. Траките в Ловешки окръг. С. (Съвм. с П. Теодосиев и П. Павлов).

26. Конское снаряжение во Фракии. – II Congres de Thracologie, I, Buc., 295–300.

27. Стилевая характеристика памятников фракийского искусства с зооморфными изображениями. – Pulpudeva, 3, 165–179.

28. Симпозиум "Панагюрското съкровище и торевтиката в Тракия" – Археология, ХХII, 3, 65–67.

29. Траките в Ловешки окръг. – С., 32 с.

30. Международен симпозиум "Механизация на теренните археологически работи". Археология Балтика, III, Лодз, 1978. – Интердисциплинарни изследвания, V–VI.

31. Тракийската култура на територията на Ловешки окръг. С., (съвм. с П. Павлов).

 

1981 година

32. Проблемы, методы и достижения исследования фракийских надмогильных курганов. – Waadomosci Archaeologiczne, 44, 1, Warch., 182–192.

33. Паметници на тракийското изкуство от днешния Ловешки окръг. – В: 1300 години от създаването на Българската държава, Ловеч.

34. Надгробни могили в селищна система Ловеч. – АОР през 1980 г. С., 21. (Съвм. с П. Павлов).

 

1982 година

35. Тракийски надгробни могили в селищна система Ловеч. – АОР през 1981. Михайловград, 30. (Съвм. с П. Теодосиев и П. Павлов).

 

1983 година

36. Thrakisches Meisterwerk aus Valchitran. – Das Altertum, 1, Bd. 29, 54–56.

 

1984 година

37. Произход и развитие на стила при животинските изображения в тракийското изкуство. – В: 1300 години българско изобразително изкуство, С., 22–24.

38. Могила край Ловеч. – АОР през 1983, Смолян, 51.

 

1985 година

39. Тракийски могили край Дойренци и Смочан в Ловешки окръг. – АОР през 1984 г., Сливен, 90. (Съвм. с П. Павлов).

 

1986 година

40. Разкопки на тракийски могили край Смочан в Ловешки окръг. – АОР през 1985г., В. Търново, 60. (Съвм. с П. Павлов).

41. Разкопки на вила рустика край с. Смочан, Ловешки окръг. – АОР през 1985 г., В. Търново, 61.

42. Камеята от Ломец. – Векове, 1986, 3, 57–58.

43. Траките в Ловешки окръг. С. (Съвм. с П. Теодосиев и П. Павлов).

 

1987 година

44. Некрополът Горан – Слатина. – МПК, 2, 47–50.

45. Проучванията на тракийски надгробни могили в България. – Векове, 5, 35–43.

46. Новопостъпила апликация на конска амуниция от Луковитското съкровище. – Изкуство, 8, 27–31.

47. Надгробна могила и селище край Смочан и Горан в Ловешки окръг. – АОР през 1986 г., Разград, 104.

48. Археология и геофизика в проучването на тракийска надгробна могила край с. Българево, Толбухински окръг. – АОР през 1986 г., Разград, 101 (Съвм. с А. Петков и А. Салкин).

49. Обхождане за регистрация на археологически обекти на част от територията на селищна система Правец. – АОР през 1986 г., 102. (Съвм. с Т. Борисова).

50. Тракийска куполна гробница край с. Равногор, Пазарджишки окръг. – АОР през 1986 г., 103. (Съвм. с Д. Катинчарова).

51. Разкопки на вила рустика край с. Смочан, Ловешки окръг. – АОР през 1986 г., 142. (Съвм. с К. Шалганов и П. Павлов).

52. Тракийски могили от III–I в. пр.н.е. край с. Дойренци, Ловешки окръг. – II международен конгрес по българистика, Доклади, С., 6, 37–40.

53. Kultura tracka na ziemlach Loveczanskiego. S., (With P. Pavlov).

 

1988 година

54. Тракийска могила край с. Смочан, Ловешко. – АОР през 1987, Благоевград, 62.(Съвм. с П. Павлов).

55. Обхождания и разкопки на тракийски могили в община Правец. – АОР през 1987 г., Благоевград, 63. (Съвм. с Т. Борисова).

56. Могилен некропол при с. Равногор в Родопите. – АОР през 1987 г., Благоевград, 65.

57. Свещени дарове в тракийска могила в Родопите. – Изкуство, 7, 40–48.

58. Свидетелства за тракийската култура в Родопите. – Векове, 4, 24–31.

59. Тракийски могилен некропол. – Тракия, 5, Пловдив.

60. Стрелчанската гробница-мавзолей. В: Архитектурното наследство на България. С.

61. Наблюдения върху ориентацията на куполните гробници в Тракия. – Интердисциплинарни изследвания, С., І, 118–119.

 

1989 година

62. Археологически открития край Равногор в Родопите. – Родопи, 1, 37–39.

63. Куполните гробници край Равногор в Родопите. – Археология ХХХI, 3, 28–41.

64. Стрелчанските гробници. – Архитектура, 3–4, 69–70.

65. Неочаквани открития в могилния некропол край Равногор в България. – Архиа, Рим, 3. (На итал. ез.)

66. Експедиция "Марица-изток". – АОР през 1988, Кърджали, 55. (Съвм. с И. Панайотов, Б. Борисов, К. Лещаков, Р. Георгиева, Ц. Попова).

67. Тракийски могили край с. Правенци, Новопазарско. – АОР през 1988 г., Кърджали, 48. (Съвм. с Г. Атанасов и З. Странджев).

68. Могилни некрополи в община Правец. – АОР през 1988 г., Кърджали, 49. (Съвм. с Т. Борисова).

69. Тракийска могила край с. Брани поле, Пловдивско. – АОР през 1988 г., 54. (Съвм. с Б. Маричков).

70. Скифские памятники в Северовосточной Болгарии и фракийские на юге европейской части СССР. – В: Тезисы докладов областной конференции "Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья", посвещенной 90-летию со дня рождения проф. Б. Н. Гракова, Запорожье.

71. Происхождение купольных гробниц во Фракии. – VI-e Congres International d’etudes du Sud–Est Europeen, S., 37–42.

 

1990 година

72. Тракийските могили край селата Калугерово и Равнище в община Правец. – АОР през 1989, Кюстендил, 35. (Съвм. с П. Теодосиев и Т. Борисова).

73. Могилен некропол край с. Главан, община Гълъбово. – АОР през 1989 г., Кюстендил, 35.

74. Тракийски могили в община Родопи, Пловдивско. – АОР през 1989 г., 36. (Съвм. с Б. Маричков).

75. Могили край селата Правенци и Избул, община Нови пазар. – АОР през 1989 г., 62. (Съвм. с Г. Атанасов и З. Странджев).

76. Куполните гробници на нос Калиакра и край Каварна. – TAB, IV, 116–121.

77. Надгробните могили в Родопите и горните течения на Марица, Места и Струма. – В: Тракийската култура в Родопите и горните поречия на Марица, Места и Струма. Смолян, 45–55.

 

1991 година

78. Могили край селата Правенци и Избул, община Нови пазар. – АОР през 1990, Ловеч, 55. (Съвм. с Г. Атанасов).

79. Тракийски могили в община Родопи, Пловдивско. – АОР през 1990 г., Ловеч, 58.

80. Могилен некропол край с. Главан, Гълъбовско. – АОР през 1990 г., Ловеч, 58.

81. Тракийски могилни некрополи в Ловешкия край. I. Ранна бронзова епоха. (Некрополът Горан – Слатина). – Разкопки и проучвания, 23, 110 с. (Съвм. с И. Панайотов и П. Павлов).

82. Перспективы развития фракологии в Болгарии и Первая Региональная конференция "Фракийская культура в Родопах и верховьях Марицы, Месты и Струмы. – ВДИ, 2.

 

1992 година

83. Тракийски могили от римската епоха, община Нови пазар. – АОР през 1991, С., 53. (Съвм. с Г. Атанасов).

84. Проучвания на тракийска могила при град Каварна. – АОР през 1991 г., С., 53. (Съвм. с П. Теодосиев и Н. Теодосиев).

85. Тракийски могили в района на ”Марица-изток”. – АОР през 1991 г., С., 54. (Съвм. с М. Кръстева).

86. Могилата "Тръновица" край Брани поле, Пловдивско. – АОР през 1991 г., С., 54.

87. Могилен некропол край с. Красново, община Хисар. – АОР през 1991 г., С., 55.

88. Надгробните могили в Североизточна България. – Хелис, I, С., 48 – 69.

89. Шипка – Шейново. Тракийският могилен некропол. – Балкански древности, 2, 10–13.

90. Тракийската торевтика. – Балкански древности, 2, 18–20.

91. Тракийска гробница и гроб от римската епоха в могили край Старосел, Хисарско. – Балкански древности, 2, 32–33.

92. La toreutique thrace. – Noi Tracii, XXI, 215, Roma.

93. The domed Tombs near the Village of Ravnogor in the Rhodopes. – TALANTA, XXII – XXIII, 1990 – 1991, Amsterdam, 23–47.

94. La toreutique thrace. – Orpheus, 2, 71–80.

 

 

1993 година

95. Александрово. – Кратка енциклопедия "Тракийска древност", С., 9–10.

96. Букьовци. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 53.

97. Гробница. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 73–74.

98. Конска амуниция. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 148.

99. Лазар Станево. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 158.

100. Луковит. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 164–165.

101. Равногор. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 226–227.

102. Ризница. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 231.

103. Стрелча. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 269.

104. Тракийска археология. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 282–284.

105. Щит. – Кратка енциклопедия “Тракийска древност”, С., 314.

106. Богатствата на тракийските владетели. – Изкуство. Art Bulgaria, 4.

107. Новооткрита тракийска гробница-мавзолей край Шипка в Казанлъшко. – Изкуство. Art Bulgaria, 7, 2–8.

108. Откритията в тракийския могилен некропол Шипка – Шейново. – Изкуство. Art Bulgaria, 2, 27.

109. Тракийските могили. – Thracia, X, 39–80.

110. A 4th Century BC Thracian Royal Tomb from the Kazanluk Region, Southern Bulgaria. – TALANTA, XXIV–XXV, 1992–1993, Amsterdam, 59–75. (With M. Krasteva).

111. Newly–Discovered Equipment and Materials in the Thracian Tumular Necropolis near Shipka and Sheynovo. – Orpheus, 3, 9–25.

 

 

1994 година

112. Тракийските могили в хинтерланда на Севтополис. – В: III международен симпозиум "Кабиле", Поселищен живот в Древна Тракия, Ямбол, 85–93.

113. Владетелска гробница от тракийския могилен некропол Шипка – Шейново. – Минало I, 1, 5–14.

114. Тракийската археология и паметниците от Ловешкия край. – Анали I, 1, 18–44.

115. Могилният некропол край Калугерово в Правешко. – АОР през 1992–1993 г., В. Търново, 41. (Съвм. с Т. Борисова)

116. Тракийска гробница и бронзови съдове от могили край с. Дерманци, Луковитско. – АОР през 1992–1993 г., В. Търново, 42. (Съвм. с М. Кръстева и М. Цачева).

117. Първият международен симпозиум "Севтополис" за надгробните могили в Югоизточна Европа. – В: I международен симпозиум "Севтополис", В. Търново, І, 11–13.

118. Нови паметници на тракийската култура от могилния некропол Шипка–Шейново в Казанлъшко. – В: І международен симпозиум “Севтополис”. Надгробните могили в Югоизточна Европа, В. Търново, І, 105–115.

119. Шипченската гробница – сензационно археологическо откритие. – В: Казанлък в миналото и днес, IV, Ст. Загора, 40–43.

120. Предварителни резултати от разкопките на Голямата могила край с. Мъдрец в района на ”Марица-изток”. – ”Марица-изток”. Археол. проучвания, II, 157–160.

121. Долината на царете в Казанлъшката котловина. – Анали, I, 2–3, 46–76.

122. Тракийската култура и старобългарската цивилизация. – В: Етническият проблем и националният въпрос на българите, Пловдив, 7–23.

123. Тракийски гробнично-култов комплекс в могилата Оструша край Шипка. – Проблеми на изкуството, ХХVІІ, 4, 13–20.

124. Династичен тракийски могилен некропол Шипка–Шейново в Казанлъшко. – Епохи II, В. Търново, 2, 16–30.

125. Тракийските могили в България. – Годишник на Департамент ”Археология”, НБУ, I, С., 67–85.

126. Разкопките в Голямата могила край с. Мъдрец, Хасковско. – ИМЮБ, ХVII, 93–100.

127. Ein neuendectes thrakisches Furstengrabbei Kazanlak (Sudbulgarien). – Das Altertum, vol. 39, 287–300.

128. Die Thrakische Hugel. – Europa Indo-Europea, Roma, 175–218.

129. The Thracian Mound. – Bull. of the Ancient Orient Museum, XV, Tokyo, 121–147.

 

1995 година

130. Тракийски могили край с. Дунавци, Казанлъшко. – АОР през 1994, Смолян, 65–66.

131. Могилни некрополи край Левка и Райкова могила в Свиленградско. – АОР през 1994, Смолян, 73. (Съвм. с Г. Лазов и Е. Дочева).

132. Траколожка експедиция за могилни проучвания (ТЕМП) през 1992–1994 г. – Археология, ХХХVІІ, 4, 54–61.

133. Tombeau–Mausolee d’Ostroucha. – Archeologia No313, Paris, 62–66. (With A. Barbet and J. Valeva).

134. Das Thrakische Mausoleum bei Sipka in Sudbulgarien.– Trans Europam, Bonn, 245–250.

135. New data of Thracian Archaeology and Religion from the Tumuli near Villages of Shipka and Sheynovo in the Kazanluk Region. – Thracia, 11, 317–336. (With N. Theodosiev).

136. Les tumuli royaux dans "La vallee de rois". – Orpheus, 5, 5–21.

137. The Thracian Grave and Cult Complex in the Ostrousha Tumulus near Shipka. – TALANTA, XXVI – XXVII, 1994–1995, Amsterdam, 7–28. (With M. Krasteva).

 

 

1996 година

138. Тракийски могили в Казанлъшко. – АОР през 1995г., С., 36. (С колектив).

139. Нови открития в Долината на тракийските царе. – Анали, 1–4, 37–68.

140. Новооткрити тракийски династични гробници в Казанлъшко. – Епохи, IV, В. Търново, 1, 4–25.

141. Славчова могила край с. Розово, Казанлъшко. (Монументална тракийска гробница). – Археология, ХХХVIII, 1, 1–9.

142. Сашова могила. (Монументална неограбена тракийска гробница между Шипка и Ясеново). – Археология, ХХХVIII, 2–3, 9–22.

143. Могилата Голяма Арсеналка. (Монументална тракийска куполна гробница в некропола Шипка–Шейново). – Археология, ХХХVIII, 4, 31–42.

144. The Thracian Valley of the Kings in the Region of Kazanluk. – Balkan Studies, 37, 1, Thessaloniki, 5–34.

145. Tumulus Graves near the Villages of Krasnovo and Starossel, Hissar Region. – RPRP, v.1, 2–4, 1995, S., 455–470.

146. Tresor thrace de Malkata. – Archeologia No 327, Dijon, 36–41. (With M. Tonkova).

 

1997 година

147. Tombes monumentales thraces. – Archeologia No338, Paris, 28–35.

148. La toreutique thrace. – Astes 2e symp. International des et. thr. Thrace ancienne, Komotini, 455–464.

149. Plafond peint du tombeau de Chipka dans le tumulus Ostroucha (Bulgarie). – Atti del VI Conv. Intern. Sulla Pittura Parietale Antica, Bologna, 101–113. (With A. Barbet and J. Valeva).

150. The Valley of the Thracian rulers. – Exhibition, Florentia.

151. La valle dei re du Traci nella provincia di Kazanlak. – Glorie di Tracia, Firenze, 33–45.

152. Decouvertes recentes dans “La vallee des rois thraces”. – Orpheus, S., 7, 111–120.

 

1998 година

153. Нови данни за тракийската култура в Казанлъшко. – ИМЮИБ, ХІХ, 37–52.

154. The Valley of the Thracian Kings. – Il Mar Nero, III, 1997 – 1998, Roma/Paris, 9–35.

 

1999 година

155. Царската долина на траките в Казанлъшко. – Казанлък в миналото и днес, V, Ст. Загора, 34–46.

156. Форма, съдържание и предназначение на тракийските могили. – Старини, І, 1, 47–56.

157. Дамянова могила. – ГНИМ, ХІ, 3–12.

158. Амфората – ритон и произходът на Панагюрското съкровище. – Анали, VІ, 3–4, 12–34.

159. Къснобронзов подмогилен комплекс при с. Дойренци, Ловешко. – Археологически вести, 2, 6 – 8. (Съвм. със С. Александров).

160. Royal Insignia, Tombs and Temples in the Valley of the Thracian Rulers. – Archaeologia Bulgarica, III, 1, 1–20.

161. New Discoveries in the Thracian Valley of the Kings in the Region of Kazanluk. Excavations by a Thracian Expedition for Tumular Investigations (TEMP)in thr Region of Kazanluk from 1995 till 1997. – TALANTA, XXX – XXXI, 1998–1999, Amsterdam, 31–54. (With D. Dimitrova).

 

2000 година

162. Панагюрското златно съкровище отблизо. – Анали, VІІ, 1–2, 4–116.

163. Панагюрското съкровище. С., 40 с. (Съвм. с А. Атанасов).

164. Tumuli and Tombs and Temples in the Valley of the Thracian Rylers. – In: Funeral Practices as Forms of Cultural Identity (Bronze and Iron Ages). 4th International Colloquium of Funeral Archaeology, Tulcea, 33–34.

 

2001 година

165. Тракийски култов център Старосел, Хисарско. – АОР за 1999–2000 г., С., 52–53. (Съвм. с Д. Димитрова).

166. Долината на тракийските владетели. – В: Долината на розите и тракийските владетели, Пловдив, 73–166.

167. Pit Grave Culture Tumulus Graves near Izbul (Northeastern Bulgaria). – In: Technology, Style and Society (L. Nikolova ed.), 309–318.

168. The Thracian Valley of the Kings in the Region of Kazanluk. – In: Tombes tumulaires de l’Age du fer dans le Sud – Est de l~Europe. Ates du II–e Colloque International d’Archeologie Funeraire organize a Tulcea, 119–137.

169. A Newly Found Thracian Tomb with Frescoes. – Archaeologia Bulgarica, 2, 15–29.

 

2002 година

170. Александровската гробница. – Анали, ІХ, 1, 50–81.

171. Александрово – гробница-мавзолей със стенописи. – Проблеми на изкуството, 1, 15–17.

172. Тракийски култов комплекс в Старосел. – Варна, 23 с. (Същото на английски и немски език).

173. Въведение в тракийската археология. – С., 430 с. (Съвм. с Д. Агре).

174. Долина на тракийските царе. – Българска енциклопедия А – Я, С., 348.

175. Запрянова могила. – Българска енциклопедия А – Я, С., 425.

176. Малката могила. – Българска енциклопедия А – Я, С., 673.

177. Могила Голяма Арсеналка. – Българска енциклопедия А – Я, С., 733.

178. Могила край село Гъбарево. – Българска енциклопедия А – Я, С., 733.

179. Могила на грифоните. – Българска енциклопедия А – Я, С., 733.

180. Могила Оструша. – Българска енциклопедия А – Я, С., 733.

181. Могила Хелвеция. – Българска енциклопедия А – Я, С., 733.

182. Могила Шушманец. – Българска енциклопедия А – Я, С., 733.

183. Сарафова могила. – Българска енциклопедия А – Я, С., 1011.

184. Сашова могила. – Българска енциклопедия А – Я, С., 1013.

185. Славчова могила. – Българска енциклопедия А – Я, С., 1053.

186. Тракийски култов център край село Старосел. – Българска енциклопедия А – Я, С., 1155. 187.

187. За произхода на тракийските елементи в старобългарското изкуство. – Сборник изследвания в чест на проф. Атанас Милчев. Studia Archaeologia, II, 190–195.

188. New Thracian Frescoes from Bulgaria. – Minerva, London, 3, 42–45.

 

 

189. Domed Tombs, Symbolical Graves and Sacred Gifts in the Thracian Tumuli Near the Village of Ravnogor in the Rodopes Mountains, I. – Анали, 2–4, 18–51.

 

2003 година

190. Долината на тракийските владетели (ІІ). – Археология XLIV, 2, 28–42.

191. Некрополите на Состра. В: Состра, І, 72–140.

192. Научното наследство на д–р Иван Велков. – Анали, 2, 3–10.

193. Starosel – centre cultuel thrace (Preliminaires). – Orpheus, 11–12, 5–60.

194. A Thracian Cult Complex Near Starosel. Chetinyova Mogila in Light of the Investigations in 2000. – In: Early Symbolic Systems for Communications in Southeast Europe. Oxford, vol. 2, 505–518.

195. The Valley of the Thracian Rulers. Slavena, p. 46.

196. The Panagyurishte Treasure. Slavena, Varna,. 47.

197. I colori dei Traci. – In: Archeo, 222, 34–47 (with N. Theodossiev).

 

2004 година

198. Нови наблюдения в Александровската гробница. – Археология XLV, 1–2, 42–51.

199. Гробницата в Александрово. – Известия на историческия музей Хасково, 2, 149–175.

200. Маската на Терес. Терес възкръсна от злато в Долината на тракийските царе. – Одисей, 10, 12–15.

201. Амфората-ритон от Панагюрското съкровище, Жаба-могила и торевтиката в района. В: Панагюрското съкровище и тракийската култура. София, 59–68.

202. Долината на тракийските царе. – Български дипломатически преглед. Приложение. год. 4, 3, 1–32.

203. Терес възкръсна от злато в Долината на тракийските царе. – Одисей, 10, 12–15.

204. The Valley of the Thracian Kings. – Bulgarian Diplomatic Review, Supplement to Issue 3, Year 4, 1–32.

205. Domed Tombs Symbolical Graves and Sacred Gifts in the Thracian Tumuli Near the Village of Ravnogor in the Rodopes Mountains, IІ. Catalogue. – Анали, X, 1, 11–28.

206. Hugel, Graber, Tempel. – Die Thraker. Das goldene Reich des Orpheus. Bonn, 239–265.

 

2005 година

207. Александровската гробница. Изд. “Славена”, Варна, 1–72.

208. Гробницата на Севт ІІІ. – Одисей, 3, 52–56.

209. New Discoveries in the Thracian Tomb with Frescoes by Alexandrovo. – Archaeologia Bulgarica, Sofia, 1, 15–28.

210. In the Valley of the Thracian Kings. – Minerva, London, 2, 39–42.

211. Royal Gold: Sensational Discoveries from the Valley of the Thracian Kings. – Minerva, London, 3, 27–32.

212. The Valley of the Thracian Kings. Vifor, Kazanlak, and “2M”, Stara Zagora.

213. Долината на Тракийските царе - изд. Славена - Варна


 

 

Част от материалите за ТЕМП в медиите през 2005 г.
 
03.01. БТV – Тази сутрин, пряко.
03-09.01.Сп. “Тема”, бр. 52 (168), с. 78-79.
06.01. В. “Дн. труд”, с. 19, снимка на маската.
           В. “24 часа”, с. 17 снимка.
           В. “Сега”, с. 15, “Голямата Косматка по американски”.
11.01. В. “Дн. труд”, с. 2. Календар за 2005 с маската.
                                     с.  4. “Личност на годината”.
                                     с. 18. Маската на Терес в “Събития на 2004 г.”.
           ТV 7 дни. 20,30-21,00, “7 дни от света”, на живо.
11-17.01. В. “Лична драма” – интервю.
13.01. НТV, 11,35-12,20, “На кафе”, на живо.
14.01. В. “Дн. Труд”, Цветен плакат-календар с маската.
20.01. В. “24 часа”,  с. 40, “Личност на годината”.
           В. “Дума”, с.12. Текст и снимка.
           В. “Н. труд”, с. 2, Личност на годината със снимка.
           ТV “Канал 3”, 19-20 ч., на живо.
21-27.01. В. “168 часа”, с. 24-25. За българския Стоунхендж.
22.01. В. “?” часа”, с. 10. Интервю на цяла страница.
Jen. 2005. Сп. “Coriere Italia Bulgaria”, с. 56-57 , “Откритията на археолога Г. Китов”.
02-08.02. В. “Азбуки”, с. 1, 8, 9. Интервю.
03.02. В. “Дн. труд”, с. 2. Карикатура с маската.
Сп. “Archaeology”, USA, март-април 2005, глава на корица, текст с много снимки с. 18- 25.
Сп. “Wprost”, Полша, с.76-77.
09.02. В. “Седмичен труд”, с. 2. Номинация на Ротъри клуб.
13.02. В. “Етнос”, Атина, с.18. Цяла страница за Старосел, Долината и Александрово.      17.02.В. “Дн. труд”, с. 13, Златните маски.
02.2005. Сп. “Geoskop”, с. 142, за царя със златната маска.
22.02. В. ”Катимерини”, Атина. С. 16 – съобщение за лекция за разкопките на ТЕМП.
           В. “Неа”, Атина, с. 23. Съобщение – лекции за разкопките на ТЕМП.
           В. “Типос Рицу”, Атина, с. 14 – лекции за разкопки на ТЕМП.
23.02. В. “Апофаси”, Атина, с. 54 – лекции за разкопките на ТЕМП.
           В. “Неа”, Атина, с. 2, 17, 33. Интервю с 5 цв. снимки.
           В. “Вима”, Атина, с.27, за Долината на трак. царе с 4 цв. снимки.
24.02. В. “Елефтериа”, Атина, с. 4, за Долината.
02.03. В. “Седм. труд”, с. 2, Интервю и снимка.
02-03.02. В. “Н. труд”, с. 3 – почти цяла.
03.03. В. “Сега”, с. 1-2. За Долината на трак. царе.
           Радио Варна – две интервюта за разкопките в Долината.
04.03. В. “Дн.  Труд – Варна”, с. 1, 4. За разкопките в Долината.
           В. “Черно море”, с. 13 – за Александровската гробница.
           В. “24 часа Местен” (Варна), с. 1,2 – за Долината.
07.03. В. “Черно море”, с. 12, цяла – интервю.
09.03. В. “Стандарт”, с. 19 – маската.
           В. “Сега”, с. 18 – маската.
Февр. 2005. Сп. “Coriere Italia Bulgaria”, с. 52-53 , “Откритията на археолога Г. Китов”, част 2.
13.03. В. “Дн. труд”, с. 1, 16 –график с откритията на ТЕМП през 2004 г.
Radisson Grand Hotel, № 1 2005, с.12-17. Приветствие и авторски текст за ТЕМП.
14.03. В. “Дн. труд”, с.9 – снимка маска.
18-19.03. В. “Н. труд”, с. 2 и 4. Белведере груп подпомага ТЕМП.
19.03. В. “Дума”, с.4 – Белведере груп и ТЕМП.
21.03. ТV МСАТ, 7,15-7,45 – на живо.
   В. “Дн. труд”, с. 14. За златната маска.
24-30.03. В. “Контакти”, Атина,  с. 16 цяла – Археологът Г. К. за разкопките.
27.03. БНР, “Неделя 150”, участие на живо.
28.03. ТV 2001, 18-19 ч., на живо.
Сп. “Bulgarie histoir”, 2005, с. 10-13, за материали от ТЕМП.
31.03. В. “Женско царство”,  с. 12 цяла – интервю с 5 снимки.
01.04. В. “Марица Хасково”, с. 1, 10 цяла – интервю с 2 снимки.
           В. “Новинар юг”, с. 1, 5 – За ТЕМП с 2 снимки.
05.04. В. “24 часа”, с. 1, 6 –главата.
Сп. “Cа m`interesse”, № 288, Париж, с. 92-95, за Долината и разкопките през 2004.
Сп. “Туризъм и забавления” бр. 11, Г. Китов. Долината на тракийските царе.
11-18.03. В. “Доктор”, бр. 15, с. 1, 5. Интервю.
12.04. В. “Дн. труд-Тракия”, с. 6 – за книгата “Александровската гробница” на изд. Славена

с. 6 – отзив за диск “Долината”.
14.04. Каталог за изложба в чест на президента на Италия – материали от разкопки на ТЕМП.
19.04. В. “Дума”, с. 1, 14 цяла – интервю.
           В. “Земя”,  с. 17 – интервю.
21.04. Сп. “Журнал”, с. 1, 12 – интервю.
Сп. “Туризъм и отдих”, бр. 2, с. 22, снимки глава и маска.
19.04. В. “Борба”, с. 1, 8 – “Светицата пази за поколенията …”.
20.04. В. “Борба”, с. 1, 8 – “Вечното жилище на Севт ІІІ”.
21.04. В. “Дума”, с. 1, 4 – Награждаване на Г. Китов.
“Повече от 100 археологически открития в България”, изд. Фют, 2005 г. –

с. 43. Гробницата в Жаба-могила.
    с. 45. Златната маска от могила Светица.
    с. 46-47. Култовия център Старосел.
с. 48-49. Долината на тракийските царе.
с. 50. Гробницата при Александрово.
с. 53. Гробницата на Севт ІІІ.
с. 55. Могилата Оструша.
с. 57. Огърлиците от Малката могила.
с. 67. Съкровището от Равногор.
06.05. Интервю за Радио Варна.
           Интервю за Радио Стара Загора.
12.05. В. “Стандарт”, с. 1, 13 цяла – интервю.
17.05. В. “24 часа”, с. 4, за съсечения цар.
18.05. В. “Земя”, с. 17, за маската и проучванията на Г. Китов.
23.05. НТV, Здравей България, 7,40 – 8,00 – участие на живо.
25.05. В. “Н. труд”, с.3 – интервю.
26.05. В. “Дума”, с. 5, за представянето на 2-те книги.
           Радио Стара Загора, интервю на живо.
           Дарик радио – интервю в ефир.
27.05. В. “24 часа”, с. 40 – за сайта на ТЕМП.
28.05. В. “Монитор”, за представянето на книгите и сайта на ТЕМП.
30.05. “Тайм”: Китов открива тайните на траките”. – в. “Труд” с. 48.