On September 14, 2008 Dr. Georgi Kitov, great Bulgarian archaeologist and researcher of the Thracian antiquity and Director of TEMP, passed away. The transition took place in the foot of the Temple of Starossel, when during excavations of a warrior's grave Dr. Kitov was given a gold lamella - the pass to the kingdom come.

Dr. Kitov bequeathed to us, his students, to continue his work.

Good-bye, Teacher!


На 14 септември 2008 година големият български археолог и изследовател на тракийската древност д-р Георги Китов, ръководителят на ТЕМП, се пресели Отвъд. Моментът на Прехода стана в подножието на Храма в Старосел, когато при разкопки на гроб на воин Китов получи златна пластина – пропуск за другия свят.
Той завеща на нас, неговите ученици, да продължим делото му.

Сбогом Учителю!
 

Адрес: 1612 София.

Бул. “Цар Борис ІІІ” № 25, ет. 7, ап. 11.

тел. 02/952 41 59; 0889 486 735; 0889 936 754;

e-mail: kittemp@abv.bg

 

Управителен съвет

1. Диана Димитрова Димитрова – председател, археолог

2. Геоги Диков Мавров – реставратор

3. Майя Петрова Бужашка – архитект

4. д-р Майя Василева  – траколог

5. Николай Радионов Радионов – икономист

 

Почетни членове на ТЕМП

 

1. Dr. Gaudenz Ruf

12. Илка Димитрова

2. Rooth Fleent

13. Мито Имирски

3. Kingfley Fleent

14. Антонина Стоянова

4. Проф. Александър Фол

15. Пламен Славов

5. Теню Пиндарев

16. Илия Павлов

6. Донка Пиндарева

17. Георги Първанов

7. Петър Стоянов

18. "Вифор" ООД

8. Margrete 2nd – The Queen of Denmark

19. Издателство "Славена"

9. Акад. Иван Юхновски

20. Светлана Тилкова - Алена

10. Проф. Божидар Димитров

21. Андрей Тилков

11. Гинка Чолакова

 

 

Експедицията функционира от 1966 г. като част от колектива, проучващ нос Калиакра и територии от днешната Добричка област. През 19661969 г. разкопките се провеждат под научното ръководство на ст.н.с. Георги Джингов от АИМ при БАН и д-р Любка Бобчева, тогава директор на Окръжния исторически музей в Толбухин (днес Добрич). Разкопките в Градница, Севлиевско, са проведени под ръководството на проф. Атанас Милчев, тогава ръководител на катедра ”Археология” в СУ “Св. Кл. Охридски”. От 1971 г. насетне проучванията се провеждат под главното ръководство на д-р Георги Китов със заместник-ръководители Павел Павлов (ИМ Ловеч) в Ловешко, Тотьо Тотевски (Музей на занаятите в Троян) в Ломец и Дълбок дол през 1979 г., Таня Борисова (ИМ Правец) в Правешко, Борис Маричков (Археологически музей Пловдив) в Брани поле, Георги Атанасов (ИМ Шумен) в Новопазарско, Марлена Кръстева и Петър Теодосиев (АИМ при БАН) при някои от обектите в Ловешко и Казанлъшко, Марлена Кръстева в Гълъбовско, Гавраил Лазов и Елка Дочева (Национален исторически музей) в Свиленградско и в Казанлъшко през 1996 и 1997 г., Диана Димитрова (АИМ при БАН) след 2000 г. в Тракийския култов център Старосел и Долината на тракийските владетели.

 

Повечето от откритията на ТЕМП са с изключително висока научна и художествена стойност. Многобройноста им се дължи на обстоятелството, че експедицията работи с необикновено бързи темпове, като използва геофизична и земекопна техника и има значителен състав от квалифицирани кадри – археолози, архитекти, геофизици, художници, реставратори и др. Работното време на обекта и в базата е удължено, работи се без почивни дни и на широк фронт.

Могат все пак да се откроят най-значителните постижения по епохи, райони и типове обекти.

Ранна бронзова епоха: Некрополът ГоранСлатина в Ловешко. Все още най-големият и богат сред останалите в България. (19801981 г.)

Средна бронзова епоха: Все още единственият в България гроб от това време – в центъра на Ловеч. (1972 г.)

Ранножелязна епоха: Могили в землището на с. Гумощник, Троянско. (1975 г.).

Късножелязна епоха. Архитектурни подмогилни паметници:

Две куполни гробници на нос Калиакра (19661968 г.) и една на нос Чиракман край Каванрна (1972 г.)

Каменни гробници край с. Гумощник, Троянско (1974 г.), с. Черни Вит, Тетевенско (1975 г.), с. Дерманци, Луковитско (1992 г.), Шипка (1992), с. Габарево, Павелбанско (1997), 2 край Мъглиж (2004) и др.

Монументални храмове-мавзолеи – два в Жаба-могила край Стрелча (19761977 г.), два в Равногор, Брациговско, в Родопите (1987), 11 в Долината на тракийските владетели – в могилите Оструша (1993), Славчова, Сашова, Голяма Арсеналка и Сарафова (1995), Хелвеция, Грифоните и Шушманец (1996), Кестелева и Рачева край Мъглиж (2004), Попова край с. Оряховица в Старозагорско (2004), Голяма Косматка до Шипка (2004), 5 в района на Тракийския култов център Старосел – в Рошава могила (1992), Четиньова (2000), Хоризонт, Недкова и Коилишка (2002); Рошавата чука при Александрово в Хасковско (2000 г.).

Богати гробни находки в могили – №№ 6, 16 и 25 край Торос в Луковитско (19721974 г.), Червенаковец и Орела при Стрелча (1977 г.), № 2 до Равногор в Родопите (1987 г.), Дейкова край Дерманци, Луковитско (1992), Малката и Биньова при Шипка (1992), Оструша до Шипка (1993), Зарева, Дочева, Вифор, Фомус, Цвяткова край Шипка (1995), Синева и Лешникова при Шипка (1996), Пейчова, Маврова и Панчова до Старосел в Хисарско (2000), № 52 на юг от с. Паничери в Хисарско (2002), Светица и Голяма Косматка до Шипка (2004) и др.

Римска епоха. Богати гробове в могили – № 1 при с. Смочан, Ловешко (1975), с. Пресяка в Ловешко (1979), с. Слатина, Ловешко (19821983 г.), с. Дойренци, Ловешко (1984 г.), с. Избул, Новопазарско (1989-1990 г.), с. Главан, Гълъбовско (19891990 г.), с. Памукчи, Новопазарско (1991 г.), с. Мъдрец, Гълъбовско (19911993 г.), с. Левка, Свиленградско (1994 г.), с. Райкова могила, Свиленградско (1994 г.), гр. Мъглиж в Долината на тракийските владетели (1997 г.) и др.

ТЕМП е носител на голямата награда на Форд Мотор Къмпани за 2000 г. в областта на опазване на културно-историческото наследство за проекта “Тракийски подмогилен храм от V в. пр. Хр. в Старосел”.
   Награди на д-р Георги Китов

1. Носител на Почетен знак за заслуги към Българската Академия на науките
2.
Носител на Златен почетен знак на Министерството на външните работи на Република България
3.
Носител на Грамота и знак “Достоен българин на 2004 година” на министър-председателя Симеон Сакскобургготски
4.
 Носител на Почетен знак на община Стара Загора
5.
 Носител на Годишната награда за 2004 г. и статуетка на радио “Вис Виталис” – Казанлък
6.
 Носител на знак и обявен с Грамота за личност на 2004 г. на
Sofia News Agency
7.
 Почетен член на редколегията на в. “Старозагорски новини”
8.
Носител на Годишната награда и статуетка на Ротари клуб - София
9.
 Обявен с Грамота за Почетен гражданин на град Шипка
10.
Носител на знак и обявен с Грамота за Почетен гражданин на град Казанлък